جامعه‎شناسی

14 کالا

 • آغاز جامعه‌شناسی

  48,000 تومان
  نام كتاب آغاز جامعه‌شناسی دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی؛ عمومی/جامعه‌شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان نظریه‌های جامعه‌شناختی، جامعه‌پذیری، تعامل اجتماعی، گروه و سازمان، قشربندی، فرهنگ و جامعه، جمعیت و اکولوژی، دگرگونی اجتماعی، انحراف، کنترل، روش‌های تحقیق جامعه‌شناختی نوبت و سال چاپ اول، 1399 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 162 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 48 هزار تومان
  نمایش سریع محصول
 • امیل دورکیم و اصول روش جامعه‌شناسی

  46,000 تومان
  نام كتاب امیل دورکیم و اصول روش جامعه‌شناسی دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‎شناسی مشخصات نشر تهران؛ دیرمان نويسنده دکتر عباس محمدی‌اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان دورکیم، جامعه‌شناسی نوبت و سال چاپ اول، 1398 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 184 صفحه شمارگان 200 نسخه قيمت 46000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • بلاهایی که جنگ بر سر زنان می‌آورد

  75,000 تومان
  نام كتاب بلاهایی که جنگ بر سر زنان می‌آورد دسته‌بندی عمومی/اجتماعی؛ دانشگاهی/جامعه‎شناسی مشخصات نشر تهران؛ دیرمان نويسنده کریستینا لم مترجم زاهد بیگدلی ويراستار - موضوع/کلیدواژگان زنان و جنگ، قربانیان سوء‌استفاده جنسی، جرایم جنگی، قربانیان جنگ، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی، بردگی زنان نوبت و سال چاپ اول، 1400 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 252 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 75 هزار تومان
  نمایش سریع محصول
 • بومی‌سازی علوم انسانی در ایران

  65,000 تومان
  نام كتاب بومی‌سازی علوم انسانی در ایران دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان علوم انسانی در ایران، دانش بومی، روش علوم انسانی بومی، متافیزیک، علوم انسانی بومی، ذهنیت و بومی‌سازی علوم انسانی، عینیت و بومی‌سازی علوم انسانی، بیناذهنیت و بومی‌سازی علوم انسانی نوبت و سال چاپ اول، 1400 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 186 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت…
  نمایش سریع محصول
 • پروای دیگری

  50,000 تومان
  نام كتاب پروای دیگری دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی؛ عمومی/اجتماعی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دكتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان زنان، وضع اجتماعی زنان، جنسیت و خانواده، جنسیت و عشق، جنسیت و جامعه‎پذیری، جنسیت و خشونت، جنسیت و زیبایی، جنسیت و اشتغال، تمایزات زنانه، جنسیت و تمامیت‎خواهی، جنسیت و زنانه‎نویسی نوبت و سال چاپ اول، 1400 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 168 صفحه شمارگان 300 نسخه قيمت 50000…
  نمایش سریع محصول
 • پیشگیری اجتماعی از اعتیاد

  90,000 تومان
  نام كتاب پيشگيری اجتماعی از اعتياد دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‎شناسی؛ عمومی/اجتماعی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دكتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان اعتیاد، درمان اعتیاد، جنبه‌های اجتماعی اعتیاد، سوء مصرف مواد، پیشگیری از اعتیاد، دسته‎بندی مواد مخدر، سرايت اجتماعی اعتياد نوبت و سال چاپ اول، 1399 اندازه رقعی تعداد صفحه 300 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 90000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • تکاپوی جامعه

  70,000 تومان
  نام كتاب تكاپوی جامعه دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‎شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان جامعه‎شناسی، زندگی اجتماعی، دیالکتیک نوبت و سال چاپ اول، 1397 اندازه رقعی (شوميز) تعداد صفحه 204 صفحه شمارگان 200 نسخه قيمت 70 هزار تومان برای مشاهده صفحات ابتدایی کتاب اینجا کلیک کنید
  نمایش سریع محصول
 • تلفیق نظری در جامعه‌شناسی

  34,000 تومان
  نام كتاب تلفیق نظری در جامعه شناسی دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‎شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان جامعه‎شناسی، فلسفه، جامعه‌شناسی كاركردگرا، جامعه‌شناسی تغييرگرا نوبت و سال چاپ اول، 1397 اندازه رقعی (شوميز) تعداد صفحه 108 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 34000 تومان برای مشاهده صفحات ابتدایی کتاب اینجا کلیک کنید
  نمایش سریع محصول
 • جامعه‌شناسی در طلیعه هزاره سوم

  47,000 تومان
  نام كتاب جامعه‌شناسی در طلیعه هزاره سوم دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان جامعه‌شناسی، بینش‌های جامعه‌شناسی، سازمان‌یابی زندگی اجتماعی، جامعه‌پذیری، ساخت اجتماعی، نابرابری اجتماعی، نابرابری جهانی، نابرابری نژادی و قومی، قشربندی جنسیتی، قشربندی سنی، اقتصاد و اشتغال، اجتماع و شهرنشینی، جمعیت و محیط زیست، رفتار جمعی و جنبش‌های اجتماعی، تکنولوژی و تغییر اجتماعی نوبت و سال چاپ اول، 1400…
  نمایش سریع محصول
 • جامعه‌شناسی علمی

  84,000 تومان
  نام كتاب جامعه‎شناسی علمی دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‎شناسی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان جامعه‎شناسی، نظریه‌های جامعه‌شناختی، روش‌های پژوهش اجتماعی، درک شهودی، عباس محمدی اصل نوبت و سال چاپ اول، 1398 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 282 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 84 هزار تومان برای مشاهده صفحات ابتدایی کتاب اینجا کلیک کنید
  نمایش سریع محصول
 • جنسیت و انتخابات

  34,000 تومان
  نام كتاب جنسیت و انتخابات دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی؛ عمومی/اجتماعی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان زنان، انتخابات زنان، فعالیت‎های سیاسی زنان، جنسیت، جنبه‌های اجتماعی زنان، کنش سیاسی جنسیت، هم‌برابری جنسیتی، عباس محمدی اصل نوبت و سال چاپ اول، 1398 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 112 صفحه شمارگان 500 نسخه قيمت 34 هزار تومان برای مشاهده صفحات ابتدایی کتاب اینجا کلیک کنید
  نمایش سریع محصول
 • علوم انسانی در گستره‌ تاریخ

  37,000 تومان
  نام كتاب علوم انسانی در گستره‌ تاریخ دسته‌بندی دانشگاهی/جامعه‌شناسی؛ عمومی/اجتماعی مشخصات نشر تهران؛ ديبای دانش نويسنده دکتر عباس محمدی اصل مترجم - ويراستار - موضوع/کلیدواژگان علوم انسانی، قرون وسطا، رنسانس، تجربه درونی، تفهم، نهادینه‎سازی علم نوبت و سال چاپ اول، 1400 اندازه رقعی (شومیز) تعداد صفحه 122 صفحه شمارگان 400 نسخه قيمت 37000 تومان
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها