تحول روح

تحول روح

کتاب حاضر راهنمای عملی و روشن برای نيل به آگاهی بيشتر است. اين کتاب گام‌هايی برای تحول ارتعاشی از درون به خواننده توصيه می‌کند که بی‌شک روش ارتباط او با خويشتن، ديگران و هستی را تغييری بنيادين می‌دهد. برای اينکه دگرگونی و تغيير ماندگار باشد، بايد از درون به بيرون برخيزد. اين کتاب حاصل تجربيات و تعاليمی است که نگارنده در طول زندگی به دست آورده و هم برای کاوشگران ديرينه، بصيرت و بينش به همراه دارد و هم برای تازه‌نفس‌ها در طول سفر تعالی هدايتگر است.

کتاب «تحول روح» را نویسنده معروف، باربارا دی. آنجلیس به رشته تحریر درآورده و شروین شمالی آن را ترجمه کرده است. نشر دیبای دانش، این کتاب را در سال 1398 در 344 صفحه و در قطع رقعی (شومیز) با شمارگان 500 نسخه و قیمت 52000 تومان به چاپ رسانده است.

کلیدواژگان: زندگی معنوی، خودسازی، جنبه‎های مذهبی، تحول ارتعاشی، سفر تعالی، باربارا دی. آنجلیس

برای تهیه این کتاب با ما تماس بگیرید